Od 14 marca 2020 roku – do odwołania, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, związany z zakaŻeniem wirusem SARS COV-2.wobec braku możliwości okreŚlenia do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkól i placówek OŚwiatowych, zaprojektowano przedłużenie Ograniczenia Funkcjonowania jednostek systemu oświaty, do dnia 10 kwietnia 2020 roku.W przypadku naszego przedszkola wykorzystamy kształcenie na odległość.W tym celu od 25 marca 2020 roku, do dnia 10 kwietnia 2020 roku, na stronie naszego przedszkola, w poszczególnych zakładkach grup, zamieszczane bĘdą propozycje zajĘĆ i zabaw dla dzieci.

(na podstawie Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku)