Hymn naszego przedszkola

1. Zwrotka: Niech trwa radość i zabawa
niech nam zawsze słońce świeci,
a zmartwienie ani trwoga
nie zasmuca buzi dzieci.
 Refren: W przedszkolu naszym gwarnym
niech zawsze uśmiech mieszka,
niech pośród nas królują:
Krasnale oraz Śnieżka ,
Tu w przedszkolu
niech zawsze uśmiech mieszka
niech pośród nas królują:
Krasnale oraz Śnieżka
2. Zwrotka: I nie liczmy na nikogo,
gdy się trzeba uczyć pracy,
bo choć miło z krasnalami,
to ich nigdy nie zobaczysz!
Refren: W przedszkolu naszym gwarnym
niech zawsze uśmiech mieszka,
niech pośród nas królują:
Krasnale oraz Śnieżka.
Tu w przedszkolu
niech zawsze śmiech mieszka
niech pośród nas królują:
Krasnale oraz Śnieżka.