Kontakt

Zapraszamy:

Przedszkole nr 174
Królewna Śnieżka
os. Jana III Sobieskiego 108
60-688  Poznań

Telefon / faks: (61) 823-52-99
Poczta elektroniczna:  p174@poznan.interklasa.pl


Inspektor  Ochrony Danych:
Mariusz Wereniewicz
iod@przedszkole174.poznan.pl

Do Inspektora ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania przez Przedszkole Państwa danych , w tym realizacji Państwa praw, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. Rodo). Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych  Osobowych, nie należy załatwianie innych spraw.