Kontakt aktualizacja 26 marca

Zapraszamy:

Przedszkole nr 174
Królewna Śnieżka
os. Jana III Sobieskiego 108
60-688  Poznań

Telefon / faks: (61) 823-52-99
Poczta elektroniczna:  p174@poznan.interklasa.pl

Adersy mail do grup 25 marca