IOD

Inspektor  Ochrony Danych:
Od dnia 1 lipca 2019 roku kontakt z Inpektorem IOD:

Pani Monika Drobnik

mail: iod4_oswiata@um.poznan.pl

 

 

Plac Kolegiacki 17, 61- 841 Poznań

Do Inspektora ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania przez Przedszkole Państwa danych , w tym realizacji Państwa praw, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. Rodo). Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych  Osobowych, nie należy załatwianie innych spraw.