Procedura nauczania – prosimy zapoznać się z komunikatem

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola

w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem

wirusa COVID – 19

rozpoczynamy kształcenie na odległość zgodne z podstawą programową

wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem:

  • materiałów proponowanych w mediach
  • materiałów udostępnionych przez wydawnictwa
  • materiałów dostępnych na stronach MEN
  • kart pracy, zadań aktywności dziecięcej zaproponowanych przez nauczycielki
  • maili dostępnych dla rodziców , których celem jest kontakt z nauczycielkami