Dobroczynki w osiedlowej bibliotece zapoznają się z andrzejkowymi tradycjami