„Cała Polska czyta dzieciom”- żołnierz czyta Wesołkom. Dziękujemy!