Balik w „Królewnie Śnieżce”

W lutym nasi mili, wszyscy bardzo są szczęśliwi.

Baliku naszego nadejdzie czas i przebierzemy się wtedy wraz!

Będą księżniczki i policjanci, i spidermani i biedroneczki!

Zatańczą w rytm wesołej poleczki!

Już doczekać się nie możemy i informację taką dajemy, że 17 lutego tańcem żyjemy!