Komunikat dla Rodziców dzieci z rocznika 2010

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

od 1 stycznia 2017 r.

Zniesiona zostaje możliwość pobierania opłat przez organ prowadzący za korzystanie dziecka 6- letniego z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej (5 godzin dziennie).

Wobec tego od sześciolatków (rocznik 2010) pobierać będziemy wyłącznie opłatę za wyżywienie.

Wszyscy rodzice dzieci młodszych niż sześcioletnie  uiszczają opłaty za pobyt i wyżywienie, tak jak dotychczas.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw DZ.U. 2016 poz. 1985

Prosimy rodziców dzieci sześcioletnich o podpisanie w sekretariacie przedszkola stosownej informacji o zapoznaniu się z powyższymi zmianami.