Dyżur wakacyjny – nowe zasady rekrutacji

NOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECI
NA DYŻUR WAKACYJNY
W związku ze zmianą formy i sposobu zapisu dziecka na dyżur wakacyjny informujemy,
że podstawą do przyjęcia dziecka
• na LIPIEC do Przedszkola nr 182
• na SIERPIEŃ do Przedszkola nr 174
będzie wypełnienie karty zgłoszenia
i dostosowanie
się do następujących terminów:

Do 25 maja 2016 wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w P174 i P182
6 czerwca 2016 opublikowanie listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny
Do 24 czerwca 2016r wniesienie przez rodziców/prawnych opiekunów opłaty za wyżywienie
oraz podpisanie porozumienia przedszkolnego w P174 i w P182
Ostatecznym potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców/ opiekunów prawnych opłaty za wyżywienie oraz podpisanie porozumienia przedszkolnego

 

 

Celem potwierdzenia wniesienia opłaty proszę
o dostarczenie dowodu zapłaty przed podpisaniem porozumienia

Karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej
oraz w sekretariacie przedszkola
Porozumienia oraz rachunki za wyżywienie
dostępne będą w P174 (na sierpień)
i P182(na lipiec)od 6.06.2016r

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w Poznaniu na okres wakacyjny:
2. Do 13 maja 2016 – ogłoszenie listy przedszkoli i szkół wraz z terminem dyżuru w okresie letnich wakacji.
3. Do 25 maja 2016 – zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny.
4. Do 6 czerwca 2016 – opublikowanie w dyżurujących placówkach listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.
5. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców/prawnych opiekunów opłaty za wyżywienie oraz podpisanie porozumienia przedszkolnego w terminie do 24 czerwca 2016r.