Aktualności

Szanowni Państwo

Informujemy, że za zebraną kwotę została zakupiona lampa dezynfekująca, która będzie używana na parterze przedszkola, a druga lampa zakupiona ze środków finansowych przedszkola będzie używana na piętrze przedszkola. Dezynfekcja odbywać się będzie wyłącznie po godzinach pracy przedszkola.

Jeszcze raz dziękujemy za wpłaty dokonane na konto Rady Rodziców.


Drodzy Rodzice!

Informujemy,  iż zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS dla przedszkoli z dnia 19.11.2020r..
,,Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.”


UWAGA RODZICE!

W związku z koniecznością prawidłowego zaplanowania wyżywienia i pracy przedszkola, prosimy o pisemne zgłoszenie (na maile grupowe) tych dzieci, które w dniach:
– 24.12.2020r.
– 28.12.2020r.
– 29.12.2020r.
– 30.12.2020r.
– 31.12.2020r.
przyjdą do przedszkola.


Podziękowanie dla dzieci z gr.4 za włączenie się do akcji #dziecidziekująmedykom

 


Bezdomne zwierzęta ze schroniska

 

Szanowni Państwo

Dziękujemy wszystkich rodzicom za dokonane wpłaty na konto Rady Rodziców.

Uzbierana suma ponad 2800 zł (na dzień 29 października) łącznie z dofinansowaniem samorządu w kwocie 2500 zł pozwoli na zakup urządzeń do dezynfekcji wykorzystujących ozon. Łączny koszt to 5400 zł za 6 szt. zamówionych u producenta.

Dziękujemy również rodzicom, którzy przekazali nam swoje obawy, jak najbardziej uzasadnione. Stosowanie środków dezynfekcji wiąże się z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności i gwarantujemy dopełniać wszystkich obowiązków. Mamy tu przede wszystkim na uwadze stanowisko Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 11 maja, akceptujące dezynfekcję pomieszczeń w przedszkolach z wykorzystaniem ozonatorów. Stanowisko to jest wydane na podstawie opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny i uzasadnia zalecenia bezpieczeństwa.
Dezynfekcja będzie odbywać się wyłącznie po godzinach pracy przedszkola, gdy w sali nie będzie dzieci ani pracowników. Poziom ozonu w każdej z sali będzie monitorowany specjalnym czujnikiem po zakończeniu procesu. Urządzenia nie mają możliwości automatycznego, bądź planowanego uruchomienia. W czasie pracy przedszkola będą odłączone od zasilania. Urządzenia będą włączane jedynie po godzinie 17 i będą działać około 20 minut. Okres 12 godzin od zakończenia procesu do ponownego otwarcia sali (18:00-6:00) zapewnia bezpieczeństwo, gdyż ozon O3 w ciągu kilku godzin samoczynnie przekształca się do naturalnej formy tlenu O2. Każda sala przed wejściem dzieci będzie dokładnie wietrzona, co najmniej 15 minut.

Pracownicy przedszkola przejdą odpowiednie szkolenie, a ich wiedza na temat bezpieczeństwa zostanie zweryfikowana. Urządzenia będą wyraźnie oznaczone i każda sala na czas dezynfekcji będzie miała na drzwiach stosowną informację. Ozon ma charakterystyczny zapach, jest wyczuwalny na poziomie 5 razy niższym, niż taki, który powoduje podrażnienia. Fakt ten dodatkowo wszystkich zabezpiecza.

Zastosowanie tej metody skutecznie unieszkodliwia większość drobnoustrojów w powietrzu, ale przede wszystkim działa też na wszelkich powierzchniach i przedmiotach w pomieszczeniu. Działa nie tylko na wirusy i bakterie, może pomóc pozbyć się nawet roztoczy, wszy i owsików. Proces ten pozostawia efekt odświeżenia z uwagi na neutralizowanie zapachów.

Przewodniczący Rady Rodziców

Jacek Szwed


Uprzejmie prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola.

Każdorazowe spóźnienie dezorganizuje prace placówki.


Uwaga rodzice

Od najbliższego poniedziałku tj. 12.10.2020r. zmieniają się zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

  •  rodzic przyprowadzając i odbierając dziecko samodzielnie odbija kartę do logowania, które znajdują się przy wejściu do przedszkola,
  • rodzic każdorazowo odbija kartę i odkłada ją na miejsce.  Karty do logowania są własnością przedszkola i nie wolno zabierać ich ze sobą,
  • dzieci odbierane są od strony ogrodu po wcześniejszym podaniu imienia i nazwiska dziecka przy wejściu głównym.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem elektronicznej ewidencji obecności znajdującym się w zakładce dokumenty.


Szanowni Państwo

Przypominamy, aby dzieci były przyprowadzane do przedszkola do godziny 8:30


W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci i przepisy BHP obowiązuje ZAKAZ WJAZDU samochodów na teren przedszkola


 

Co należy wiedzieć od 1 września 2020 – Informacja dyrektora dla rodziców

Procedury – COVID-19 27.08.2020

zarz-dyr-procedury-1-09-2020 (00000003)

zal-nr-1-i-2-oswiadczenie-rodzica-1-09-2020.pdf

wytyczne-dotyczace-organizacji-nauki-w-czasie-pandemii.pdf

1-wytyczne-zlobki-przedszkola-iv-aktualizacja-25-08-2020