Podziękowania dla rodziców

Serdeczne podziękowania

dla Pana Wiktora Michalaka

za podarowanie dla dzieci jabłek prosto z sadu


Dziękujemy rodzicom z grupy III, którzy przynieśli artykuły higieniczne


Dziękujemy rodzicom Tymona z grupy I
za artykuły higieniczne


Dziękujemy rodzicom Freda z grupy I
za kredki i papier do rysowania


Dziękujemy rodzicom Gracjana, Zuzi Ł., Patryka, Emilki z grupy I
za artykuły higieniczne


Dziękujemy mamie Darii Ś. z grupy IV
za dużą ilość artykułów higienicznych


Dziękujemy mamie Aleksa T. z grupy IV
za mokry papier toaletowy


Dziękujemy mamie Karola K. z grupy IV
za wrzosy do kącika przyrody


Dziękujemy mamie Olgi z grupy II
za kartki do rysowania


Dziękujemy mamie Damiana Ś. z grupy II
za papier toaletowy, chusteczki higieniczne


Dziękujemy rodzicom Zuzii B. z grupy II
za mokre chusteczki