Płatności

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
na rok 2020/2021

od godziny 8.00 – 13.00 – bezpłatnie
(realizacja zagadnień podstawy programowej)

od godziny 6.00 -7.00 – 1 zł
od godziny 7.00 – 8.00 – 1 zł
od godziny 13.00 – 14.00 – 1 zł
od godziny 14.00 – 15.00 – 1 zł
od godziny 15.00 – 16.00 – 1 zł
od godziny 16.00 – 17.00 – 1 zł

dzienna stawka żywieniowa 10 zł

I śniadanie
II śniadanie
obiad

Wpłat należy dokonywać na DWA konta dokładnie w kwocie podanej w systemie iPrzedszkole, podając imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy.

Płatność za przedszkole „z dołu” do 10-tego każdego miesiąca.

Uchwała Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.