OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Opłaty za przedszkole

UCHWAŁA NR LIV/806/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA  z dnia 9 lipca 2013r.

w/s określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu

oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,

dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

UWAGA !

OD 01 STYCZNIA 2015 ZMIANIE ULEGAJĄ NUMERY KONT BANKOWYCH

NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA POBYT I ŻYWIENIE

DZIECKA W PRZEDSZKOLU

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE ODBYWA SIĘ W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ

DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

WPŁAT DOKONUJEMY NA DWA KONTA:

    KONTO NA KTÓRE NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

         PKO BANK POLSKI

  Nr 38 1020 4027 0000 1502 1263 7437

    KONTO NA KTÓRE NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY ZA ŻYWIENIE DZIECKA

      PKO BANK POLSKI

  Nr 43 1020 4027 0000 1302 1263 7445

  Uprzejmie prosimy o  wpłacanie na konto tylko kwot podanych na rachunkach.

KONTO RADY RODZICÓW

Nr  39 13201351 2227 0715 2000 0001

Rada Rodziców

przy Przedszkolu nr 174

os.Jana III Sobieskiego 108

60-688 Poznań

DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE DOKONAŁY

WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW.

 

 

STRONA GŁÓWNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2015

Szanowni Państwo,

w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap - edukacji przedszkolnej. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko.

Aby pomóc rozwiać wątpliwości przygotowaliśmy Informator, która przybliży Państwu zasady rekrutacji, omówi kryteria oraz pomoże wypełnić konieczne dokumenty.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016

 i wypełnioną składają u dyrektora placówki w terminie do 6 marca 2015 r. Jednocześnie są zobowiązani do podpisania porozumienia na rok szkolny 2015/2016
w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Postępowanie rekrutacyjne:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/

http://www.city.poznan.pl/oswiata/rekrutacja.

 We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji:
od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce),

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce  pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

STRONA GŁÓWNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA  2013/2014

Najważniejsze terminy

Od dnia 1 marca 2013 r. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) mogą Państwo wypełnić

i wydrukować na stronie http://www.nabor.pcss.pl/poznan/

Mogą też Państwo skorzystać z pustego formularza dostępnego w placówkach lub pobrać go

ze strony internetowej Urzędu Miasta Poznania http://www.city.poznan.pl/oswiata/rekrutacja.


Od dnia 1 marca do dnia 22 marca 2013 r. składają Państwo wypełnioną kartę zgłoszenia tylko w tej placówce, którą wskazali Państwo na pierwszej stronie.

 

Dnia 22 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników – wywieszenie w placówkach list wszystkich dzieci przyjętych do przedszkoli

 bądź oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 

 

 

 

0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=