Rekrutacja i opłaty

Termin y przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Publicznych Przedszkoli oraz Oddziałów Przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2020/2021

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM – 10 marca – 24 marca. TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM: 22 czerwca – 25 czerwca.
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych . TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM: 9 kwietnia godzina 12.  TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM: 3 lipca godzina 12.
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM; 9 kwietnia – 16 kwietnia. TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM; 3 lipca- 7 lipca.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM: 20 kwietnia godzina 12. TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM: 9 lipca godzina 12.

 

 

 

 

Opłaty za przedszkole

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2015 zmianie ulega:

  • określenie bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu
  • opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez MIASTO POZNAŃ

Podstawa prawna: Uchwała NR XVII/204/VII/2015

Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015r

(DZ. URZ. WOJ. 2015.5804) 

Zgodnie z powyższym, w przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie tj.: od 8.00 – 13.00, zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2017 roku, zniesiona zostaje możliwość pobierania opłat przez organ prowadzący za korzystanie dziecka 6- letniego z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej (5 godzin dziennie. Wobec tego, od sześciolatków (rocznik 2010) pobierać będziemy wyłącznie opłatę za wyżywienie.

 

KONTO RADY RODZICÓW
Nr  39 13201351 2227 0715 2000 0001
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 174
os.Jana III Sobieskiego 108
60-688 Poznań

DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE DOKONAŁY WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW.