Rekrutacja i opłaty

 

 

 

 

Opłaty za przedszkole

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2015 zmianie ulega:

  • określenie bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu
  • opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez MIASTO POZNAŃ

Podstawa prawna: Uchwała NR XVII/204/VII/2015

Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015r

(DZ. URZ. WOJ. 2015.5804) 

Zgodnie z powyższym, w przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie tj.: od 8.00 – 13.00, zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2017 roku, zniesiona zostaje możliwość pobierania opłat przez organ prowadzący za korzystanie dziecka 6- letniego z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej (5 godzin dziennie. Wobec tego, od sześciolatków (rocznik 2010) pobierać będziemy wyłącznie opłatę za wyżywienie.

 

KONTO RADY RODZICÓW
Nr  39 13201351 2227 0715 2000 0001
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 174
os.Jana III Sobieskiego 108
60-688 Poznań

DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE DOKONAŁY WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW.