Grupa 6

Nauczycielki prowadzące grupę:
mgr Maria Stelmaszyk
mgr Katarzyna Jarysz 

Kolorowe znaki drogowe

———————————————————————————————————————————

Sygnalizator świetlny

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Nasze pierwsze dni w nowym roku przedszkolnym