IOD

Inspektor  Ochrony Danych:
Mariusz Wereniewicz
iod@przedszkole174.poznan.pl

Do Inspektora ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania przez Przedszkole Państwa danych , w tym realizacji Państwa praw, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. Rodo). Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych  Osobowych, nie należy załatwianie innych spraw.