Akcje specjalne – Jedzmy odpowiedzialnie


DSC_0412 (1)DSC07589DSC_0434IMG_2086
Aktualne zdjęcia z realizacji akcji dostępne są zawsze w „Zdjęcia i wydarzenia z grup” -> „Jedzmy odpowiedzialnie„.


Dlaczego “Jedzmy odpowiedzialnie”?

Czy dokonywane przez nas każdego dnia wybory wpływają na środowisko naturalne, ochronę praw człowieka oraz  poprawę jakości życia w społeczeństwie? I co wspólnego powyższe pytania mają z żywnością?  

Liczba ludności na świecie wciąż wzrasta, szacuje się, że przed 2050 r. będziemy potrzebowali wyżywić blisko cztery razy więcej ludzi niż sto lat temu. Z tego punktu widzenia, żywność już nie jest tylko sprawą indywidualną. To, co jemy każdego dnia, jakich dokonujemy wyborów, ma bezpośredni i pośredni wpływ na klimat, zużycie naturalnych zasobów, takich jak  woda, czy ziemia, jak również na zdolność wyżywienia ludności w naszym kraju i na całym świecie.

Projekt „Jedzmy odpowiedzialnie” wspiera Eko-Szkoły z dziewięciu krajów Unii Europejskiej w podejmowaniu bardziej odpowiedzialnych decyzji dotyczących żywności. Ponieważ nasze wybory kształtują świat!

Nasze cele:

 1. Edukacja dla zrównoważonego stylu życia

Realizując działania dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji żywności, nauczyciele przenoszą najistotniejsze kwestie globalne do klas, by w otwartej przestrzeni współtworzyć, nowe, odpowiedzialne rozwiązania na każdy dzień.

2. Uczniowie wprowadzają zmianę

Zaangażowani uczniowie poszukują powiązań pomiędzy globalnymi i lokalnymi zagadnieniami. Wprowadzając małe zmiany w najbliższym otoczeniu, wywieramy ogromny wpływ na skalę globalną.

3. Zaangażowanie rodziców

Jeśli mówimy o odpowiedzialnym jedzeniu w domach, kluczową rolę  odgrywają tutaj rodzice. Zachęcamy do wprowadzania zmian we własnych domach/gospodarstwach dotyczących odpowiedzialnej konsumpcji.

4. Włączenie społeczności lokalnej

W działaniach podejmowanych przez szkoły ogromną rolę odgrywa wsparcie i zaangażowanie osób z zewnątrz, tj. ekspertów, kucharzy, rolników, ustawodawców, aktywistów.  Im szersza grupa, tym większe nasze oddziaływanie.

5. Dzielenie się pomysłami

Zadaniem Eko-Szkół z dziewięciu krajów uczestniczących w projekcie jest wypracowanie dobrych praktyk. W ramach projektu odbędzie się w Pradze międzynarodowe spotkanie, którego uczestnikami będą osobowości ze świata edukacji i żywienia.

6. Publikacja materiałów

W ramach projektu powstaną materiały związane z tematyką odpowiedzialnej konsumpcji żywności. Pomogą one w realizacji założeń projektowych dla wszystkich grup wiekowych. Wśród opracowanych materiałów znajdą się m.in.: Metodologia 7 kroków ku odpowiedzialnej Żywności, scenariusze lekcyjne, formularze audytów żywnościowych oraz inne publikacje.

Liczby

 • 1800 nauczycieli odkryje zależności pomiędzy produkcją żywności a zmianami w społeczeństwie i środowisku naturalnym oraz w poziomie jakości życia.
 • 550 europejskich Eko-Szkół będzie uczestniczyć w jednorocznym programie edukacyjnym dotyczącym odpowiedzialnej konsumpcji żywności.
 • 90.000 uczniów będzie poszukiwać możliwości podejmowania świadomych/odpowiedzialnych zmian w menu swoim i  swoich bliskich.

Definicja  zrównoważonej konsumpcji żywności

Co jem?
Skąd pochodzi żywność, którą spożywam?
W jaki sposób jest produkowana?
Jak dużo żywności konsumuję?
Jak dużo żywności marnuję?
Jaki wpływ na planetę mają moje wybory konsumenckie w zakresie żywności?

Odpowiedzialna konsumpcja żywności to świadome dokonywanie wyborów żywnościowych z uwzględnieniem aspektów zdrowotnych, środowiskowych, politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Nasze decyzje powinny uwzględniać podstawowe i realne potrzeby ogółu ludzkości, ale także ograniczać negatywny wpływ na Planetę i korzystnie wpływać na jakość życia tak indywidualnego  konsumenta, jak i społeczeństwa jako całości.

Powinnismy spróbować:

 • Jeść mniej, ale lepiej;
 • W miarę możliwości spożywać produkty lokalne, sezonowe, organiczne;
 • Spożywać mniej mięsa, zastępując je produktami pochodzenia roślinnego;
 • Wybierać żywność produkowaną z poszanowaniem ludzi i Planety
 • Zwracać uwagę na różnorodność wybieranej żywności;
 • Unikać oleju palmowego w produktach
 • Nie marnować żywności

Strona została opracowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Organizacja Glopolis bierze odpowiedzialność za jej treść, która może nie odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej.


Aktualne zdjęcia z realizacji akcji dostępne są zawsze w „Zdjęcia i wydarzenia z grup” -> „Jedzmy odpowiedzialnie„.