Przedszkole „Królewna Śnieżka” – zajęcia zawieszone – od jutra!

Na podstawie par. 18 ust.2 Rozporządzenia MENIS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w dniach: 11 marca – 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze w Przedszkolu nr 174 zostają zawieszone.