Uwaga! Ważna informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola!

W poniedziałek, 9 marca, mija termin składania deklaracji kontynuacji nauki dziecka w przedszkolu „Królewna Śnieżka”. 

Złożenie tego wniosku jest konieczne, aby dziecko mogło pozostać w naszym przedszkolu.