Dobroczynki biorą udział w konkursie „Czyste powietrze nad Poznaniem – nasz wspólny skarb”