Ramowy Rozkład Dnia w Śnieżce

RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

6.00-8.30 Schodzenie się dzieci, podejmowanie zabaw wyzwalających aktywność.. Zabawy z nauczycielem.

8.30-8.45 Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe ze śpiewem. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne.

08.45- 9.15 I Śniadanie

9.15-11.15 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery.

11.15- 11.30 Przygotowanie do II śniadania. Czynności porządkowe. Zabiegi higieniczne.

11.30- 12.00 II śniadanie

12.00-13.30 Dzieci młodsze– leżakowanie

Dzieci starsze- zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w sali z inicjatywy dzieci.                                   Słuchanie bajek.

13.30- 13.45 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe, organizacyjne

13.45-14.30 Obiad. Zabiegi higieniczne

14.30- 17.30 Zabawy relaksacyjne. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy na powietrzu. praca indywidualna, aktywność własna dzieci. Rozchodzenie się do domów