Wycieczki i wydarzenia w marcu

02.03 Koncert Państwa Ciekawskich grupy II- VI

13.03 Wycieczka „Sportowy Zajączek” Arena grupa III i IV.Prosimy o stroje sportowe

14.03 „Bimbą po Poznaniu”wycieczka tramwajowa, grupa III i VI

23.03 Koncert Państwa Ciekawskich grupy II-VI