Banda rozrabiaków, która czasem zmienia się w „przedszkolaków”

Rozrabiaki z jednej paki, balik zrobiły nie byle jaki.

Panie Anie nasze miłe bandzie naszej dowodziły!

Aby było tak wesoło, by się śmiech niósł wokoło!

By zabawa była przednia, by smutasom mina zrzedła:)

By nam nóżki poskakały i do rączek dosięgały

Tylko w „Śnieżce” takie cuda, tu się balik zawsze uda!